Toekomstwandeling

Vanaf de tweede helft van maart 2013 gaan verschillende Ronde Tafel-gesprekken door in Zwankendamme. Telkens zitten een tiental inwoners samen om na te denken over de invulling van de verschillende bufferzones in de gemeente. Maar daar stopt het natuurlijk niet bij!

Na de Ronde Tafels bestudeert VLM alle ideeën en wordt een syntheseschets van de verschillende bufferzones gemaakt. Om deze syntheseschetsen voor te stellen en verder te bespreken, nemen we de inwoners mee rondom Zwankendamme. In het begin van de zomer organiseren we enkele wandelingen door en rond Zwankendamme. Niet in één grote groep, maar telkens maximaal een 20-tal mensen.

Tijdens deze wandelingen wordt verteld hoe de bufferzones rondom Zwankendamme er in de toekomst kunnen uitzien. Om alles wat concreter te maken zal de gids op enkele plaatsen een schets tonen met een toekomstbeeld.

Meer informatie volgt.