Wat kan wel? Niet?

De bufferzones moeten ervoor zorgen dat het dorpscentrum visueel afgeschermd wordt van de haven, de spoorlijn, het vormingsstation en de wegen. Dat is een absolute voorwaarde die juridisch vastligt in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat stelt ook dat bebouwing en verharde oppervlaktes niet thuishoren in de bufferzones. Een nieuw lokaal voor de jeugdbeweging, een cafetaria, een verharde parking … kunnen hier niet gerealiseerd worden.

Voor de rest zijn er heel wat mogelijkheden. We sommen ze even op …

 

Wat kan wel in de bufferzones?

Wat kan niet in de bufferzones?

poelen, beken, waterpartijen,… visvijver
wandelpaden, joggingparcours, petanqueveld (half-verharding ),… voetbalveld, basketveld, tennisveld,…
wandelpaden, fietsdoorsteken, mountainbikeparcours,… verharde wegen, gemotoriseerd verkeer,…
schuilhuisje, boomhut,… kantine, clublokaal,…
onverharde parkeerplaatsen, fietsrekken,… parking, fietsenstalling,…
bbq-zone, hangmattenzone, ruimte voor tentenkampen van  jeugdbewegingen, … cafetaria
moestuinen, dorpsboomgaard, plukzone, snoephaag, .. serres
doorsteek vanuit tuin van aangelanden asfaltweg en parkeerplaats achteraan tuin van aangelanden
plaatselijke verlichting verlichtingspalen
speelzone, speelbos,… speeltuin
vee (begrazing of productief) stallen