De bufferzones

Zwankendamme, deelgemeente van de stad Brugge, is een klein dorp met circa 700 inwoners. Het is ontstaan doordat havenarbeiders in de buurt van Zeebrugge kwamen wonen. Vandaag de dag naderen de industriële activiteiten het dorp steeds dichter.

De noordzijde van Zwankendamme wordt begrensd door de bedrijfsgebouwen van de glasproducent AGC (vroeger Glaverbel).

In het oosten leunt het dorp tegen het Boudewijnkanaal aan. Door de dijk tussen het kanaal en het dorp is er geen visuele verbinding meer tussen dorp en water.

In het westen liggen de polders van Blankenberge. Ze worden doorkruist door de spoorlijn en de N31 (Baron De Maerelaan). Door de uitbouw van de transportzone en de bedrijfsgebouwen van transportfirma 2XL is het dorp Zwankendamme ook in het noordwesten visueel afgesloten van het landschap. Het is aan deze zijde dat het vormingsstation Zwankendamme wordt gerealiseerd. Omdat dit extra visuele hinder en geluidshinder zal veroorzaken, wordt hier een bufferende berm van 9 meter hoog aangelegd.

In het zuiden vormt het open polderland de overgang naar het polderdorp Lissewege. We zien hier een restant van het landschap dat Zwankendamme vroeger aan alle zijden omringde.

Via het inrichtingsplan Zwankendamme zullen VLM en de stad Brugge in overleg met de inwoners de vier zones rond het dorp inrichten.

 

De 4 in te richten zones

Zone AGC

Zone_AGC_nieuw

 

Zone geluidsberm

Zone_hoeve_Gaarlem_nieuw

 

Zone van de weide langs het Lisseweegs Vaartje

Zone_Lisseweegs_Vaartje_nieuw

 

Zone van de moestuintjes

Zone_moestuintjes_nieuw