Kennismaking

Binnenkort starten enkele grote infrastructuurwerken in en rond Zwankendamme. Infrabel legt een nieuw vormingsstation aan. En via het Hollandcomplex zorgt AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) ervoor dat de omgeving beter en veiliger ontsloten wordt. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de achterhaven van Zeebrugge voorziet ook een aantal bufferzones om de leefbaarheid van Zwankendamme te verzekeren. Dit is de opdracht die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op zich neemt.

Met de hulp van de inwoners van Zwankendamme heeft VLM een eerste inrichtingsplan opgemaakt voor de ruime omgeving van Zwankendamme. In dit plan is bepaald dat er bufferzones ten oosten, ten westen en ten noorden van het dorp aangelegd worden. Een buurtpark bij de volkstuintjes nabij het Boudewijnkanaal is al gerealiseerd. Maar er is meer!

Denkt u mee?

Voor de verdere concrete invulling van de bufferzones vraagt VLM de hulp van de inwoners van Zwankendamme. Of u nu jong bent of oud, een nieuwe inwoner of een rasechte Zwankendammenaar, actief in een vereniging of niet… we willen graag met u rond de tafel zitten. Samen zoeken naar de beste invulling van de bufferzones. Daarna willen we al wandelend de voorstellen toetsen op het terrein.

En zo komen we samen tot een plan waar alle inwoners van Zwankendamme zich goed bij voelen!

zwankendamme_luchtfoto_1